Uurige Oma Ingli Arv

1139 Ingli number - tähendus ja sümboolika

Ingli number 1139 ühendab numbri 7 ja 1 võimsad energiad.

Kujutage ette, et teie aju on ülalt vaadatuna 1139, kus vasakut ja paremat ajupoolkera tähistavad kaks numbrit 7 ning poolkera eraldavat keskmist riba tähistab number 1.Number 1139 - mida see tähendab?

Numbri 1139 kujutamine sellisel viisil toob meelde pildi selle väga olulise, võimsa ja jumaliku arvu tegelikust tähendusest.

1139 kui „Jumala mõistus”, mis esindab inimest, kes on risti löönud oma alama olemuse ja on iga õppetsükliga hingestatum, „kirjutades” oma vaimus ja südames kõrgemad seadused, mõeldes üha enam jumaliku olendina, võimaldades teie teadvuse avardumine.

paljude sisemiste ja väliste protsesside kaudu omandatud tarkuse kasutamine, mis on keeruline ja õnnelik, et lõpuks piisavalt teadlikuks saada, et kontrollida oma mõtteviisi, tunnet, tegutsemist, kaasloomingut, vibreerimist ja teiste abistamist jumaliku olendina.

Meie aju vasak poolkera on peegeldunud meie olemuse meheliku külje peegeldamises, vastutades ratsionaalse, analüütilise, loogilise mõtlemise protsesside, protsesside ja sammude mõistmise, plaanide väljatöötamise, faktide analüüsi, olukordade hindamise, tõenäosuse eest. keskendumine, jäikus, vaatlusoskus ja suhtlemisoskus.Kui seda toidetakse ratsionaalsete teadmistega jumalikest protsessidest ja vaimsetest seadustest, mis valitsevad meie planeeti nagu armastuse seadus, tegevuse ja reageerimise seadus, heategevuse seadus, progressi seadus, vibratsiooni ja külgetõmbeseadus.

lubamise ja allumise seadus (kõigel on suurem põhjus juhtuda, see ei ole meie otsustada, vaid aktsepteerimine ja tänamine, nii et me saaksime aru), see kõik koos teadmisega meie enda olemusest, oma potentsiaalidest jumalike olenditena meie inimmeele protsessidest ja mehaanikast.

Meie tunded, teadlikkus oma eesmärkidest ja vastutusest sellel planeedil sündides ja elus olles, põhjendatud usu arendamine, mis põhineb tõelistel kogemustel ja puhta tõe otsimisel (ilma väliste dogmade ja rituaalideta).

Lõpuks joondume selle maagilise ja jumaliku numbriga, näidates, et hakkasime mõtlema ja tegutsema jumalike põhimõtete järgi, joondudes harmooniliselt meid valitsevate jumalike seadustega.Parem ajupoolkera vastutab jumalike protsesside, seaduste ja mehhanismide mõistmise väljendamise eest.

Lõpuks mõtleme ja tegutsesime nii, nagu meile ette nähtud oli, kujundades oma mõtteid ja paigaldades vaimseid tõdesid, lõpetades suurema osa illusioonidest ja kannatustest, mille põhjustas meie enda teadmatus meid valitsevatest nähtamatutest seadustest.

Aju parem külg peegeldab omakorda meie jumaliku vaimu loovat jõudu, mida nimetatakse meie naisnäoks, vastutab intuitsiooni, füüsikalise taju, faktide / sündmuste / õpetuste / ilmutuste omavahelise seotuse, kujutlusvõime (kujutlusvõime tegevus), teadlikkus piiramatutest võimalustest, nähtamatu nähtavaks muutumine, unenägude, lugude avaldumine, paindlikkus seoses sündmuste ja raskustega, oskus improviseerida ja hinnanguteta.Salajane tähendus ja sümboolika

See on intiimse reformi / moraalse uuenemise ja isikliku valgustatuse protsess, protsess, mis võimaldab teie sisemisel jumalal särada eredalt kõigil teie vaimsetel omadustel, tuues selle valguse teile ja teie perele, aga ka neile, kes teiega kokku puutuvad.

Vaadake meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse, Siddhartha Gautama (Buddha) ja teiste oluliste Jumala saadikute elu, kes lasid tema valgusel särada ja inimkonda valgustada.

Julgust alustada! Meistrinumbrit 11 nimetatakse üldjuhul „valgustajaks”, „Sõnumitoojaks” või „Näiteks” ja see on seotud inimestega, kes on nüüd Maal, olema uue inimkogemuse pioneerid, võimaldades seeläbi äratada nende jumalikke potentsiaale. hing ja võimalus töötada inimkonna ümberkujundamise töös.

Harjutage alati kannatlikkust ja kohalolekut, järgige õiget aega (kairos - Jumala aeg), mis viib teid teie vaimse küpsuseni, ja muutuge järk-järgult uue reaalsuse inspireerijaks, kellel on isiklik missioon valgustada ennast.

212 inglinumber

Ja teised, aidates sellel väga olulisel ajal planeedi vaimset teadlikkust tõsta.

Mida puhtamad on meie tunded, mõtted ja füüsiline keha, seda selgemini saab meie sisemine jumal (jumalik intelligentsus) meid suunata.Kujutage seda protsessi kui tolmust lampi ja seetõttu ei pääse selle seest väljuvad valguskiired läbi mustustõkke, et seejärel täita oma valgustava ja selguse tagamise funktsiooni.

Paljud inimesed planeedil pole veel teadlikud sellest oma „sisemisest lambist” ega ka võimust oma elu ja valikuid muuta.

Kui see lamp puhastatakse ja tolm eemaldatakse, suudavad selle valguskiired eredalt särada, valgustades teie elu kõiki aspekte.

Armastus ja Ingel Arv 1139

Kui teda toidetakse kõrgemate tõdede ja energiatega, vastutab ta laieneva füüsilise ja vaimse (kehavälise) taju protsesside, mineviku, oleviku ja tuleviku faktide vaheliste seoste vastuvõtmise eest, mõistes tuhandeid seoseid, mis meid kõiki üheks teevad.

Edastab / haarab intuitsiooni laienemise eest vastutavad lained (meie sisemine teejuht juhatab meid alati vajalike kogemuste ja õpingute suhtes kõige harmoonilisemale ja kasumlikumale teele), vastutades ka peente lainete, inglite hääle, püüdmise eest.

Kui parem poolkera vastutab kõigi nende protsesside, seaduste ja mehhanismide ratsionaalse mõistmise eest, siis vasak ajupoolkera vastutab peente energiate tabamise ja tajumise ning seejärel nende töötlemise ja kogemise eest, seejärel tunnetades seda, mis oli enne teie südames.

Nähtamatu ja ebaoluline, muutudes iga päevaga reaalsemaks ja konkreetsemaks. Selles kontekstis, kui te toitute vaimsetest tõdedest, uurige neid hoolega ja tunnetage neid eriti praktiseerimise kaudu võimalustes, mida elu teile pakub, lõpuks leiate harmoonia selle mitme sisemise näo vahel.

Ingel number 1139 on auhind, nad õnnitlevad teid jõupingutuste eest heaks, kinnitades, et olete õigel teel ja et teie valikud on üha enam kooskõlas teie jumaliku eesmärgi ja hingeülesandega, mis seetõttu loovad pideva seisundi õnne, mõjutades positiivselt kõiki teid saatvaid inimesi, pakkudes suurt rõõmu ka teie kaitseinglitele.

Number 1 toob uute tsüklite kvaliteedi, uued algused, ilmutused, pühendumise ja positiivse individualismi, alguse projektidele, millest on palju ette kujutatud ja unistatud.

Ingel Number 1139 ütleb teile, et kui mõistate oma vaimse arengu tähtsust.

Huvitavaid fakte numbri 1139 kohta

Kui meistrinumber 11 tähistab võimet ideid ja unistusi lüüa, siis meistrinumber 22 tähistab jõudu nende realiseerimiseks ja nende reaalsuseks muutmiseks.

Võimalus, mis on igal inimesel suuremal või vähemal määral, teadlik või teadvustamata, ideede kaasloomiseks ja materialiseerimiseks maapinnal. 'Ainult need, kellel on võime unistada, suudavad seda teostada'.

1027 inglinumber

Inimese põhiaspektide (vaim-vaim-keha) tasakaal, mis koos jumaliku tarkusega muudab teie elus võimatu võimalikuks.

Pidage meeles, et „Jumala jaoks on võimatu inimeste jaoks võimatu”.

Universum reageerib vibratsioonile, mille tekitab teie vaimne teadlikkus ja teie energiamuster, nii et mida suurem on teie teadlikkus oma vaimsest rollist selles elus, mis on seotud teie võimega armastada ligimest ja oma tegusid hea, seda suurem on teie külgetõmbejõud / positiivse reaalsuse avaldumine.

Number 39 räägib meile harmoonia vajadusest meie põhiaspektide 1139 (vaimse, vaimse ja füüsilise) vahel, samuti tasakaalust meie naiste ja meeste polaarsuse, saamise ja andmise vahel.

Kujutamise ja teostamise vahel, õppimise ja harjutamise, vaikimise ja rääkimise, mõtlemise ja tegutsemise vahel, mis on nii vajalik inimeste vahelises harmoonias elamise ning unistuste ja ideede avaldamise kunstis.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et number 39 ütleb teile, et teil on oma unistuste elluviimise protsessis põhiline roll, kus Jumalal on alati peamine roll, ja peate saama oma teadlikuks abistajaks.

Nähes inglinumbrit 1139

Ingel Number 1139 ilmub sel hetkel kinnitama, et „teie unistus on teie sihtkoht“, ja räägib teile vajadusest mõista, kuidas see protsess toimub.

Meisternumber 1139 tähistab ka positiivsete emotsioonide poolt pakutavat võimet kujutleda ja luua vaimseid pilte, räägib tundlikkusest, mis on vajalik jumalike inspiratsioonide tabamiseks.